Summary Home Activity Lists Docs News

Project description

Què és això?

Aquest és un espai comú per al docents que ensenyen a l'àmbit de l'educació d'adults de les Illes Balears. Podeu compartir experiències, materials, reflexions, demanar ajuda, etc.

D'on sorgeix aquesta iniciativa?

Dia 9 de juny de 2017, va tenir lloc al CEP de Palma la jornada "Nous reptes per a una educació de persones adultes al segle XXI". A aquesta jornada hi varen assistir docents dels centres d'adults de les Illes Balears (equips directius i professors amb plaça definitiva). Durant aquestes jornades es va constatar la necessitat de crear un espai de reflexió i intercanvi d'experiències i materials per als professors dels CEPA. Es va encarregar a l'administració la creació d'aquest espai. Alguns de nosaltres creim que la millor manera de fer les coses és fer-les per nosaltres mateixos [docents dels centres d'adults] i, a falta de què l'administració faci la seva feina, consideram que podem anar creant aquest espai.

Qui hi ha darrera?

Un grupet de docents dels centres d'adults de les Illes Balears, entre els que hi ha en Xavier Bordoy, el qual administra aquest projecte.

Project Members
Latest News
rss
No News Found