Summary Home Activity Forums Lists Tasks Docs Surveys News

Mailing Lists for Grup pel Coneixement Lliure a la UB

Choose a list to browse, search, and post messages.

Mailing List Address Description Subscription
gclub-geidi Archives[email protected]Gent del Grup Emergent d'Investigació en Docència i InnovacióSubscribe/Unsubscribe/Preferences
gclub-info Archives[email protected]Llista general d'informació del gclUBSubscribe/Unsubscribe/Preferences
gclub-interna Archives[email protected]Llista de discussió per al funcionament intern del gclubSubscribe/Unsubscribe/Preferences
gclub-tecnic Archives[email protected]LLista per aspectes tècnics relacionats amb el gclub - informàtica, etc.Subscribe/Unsubscribe/Preferences