Summary Home Activity Forums Lists Tasks Docs Surveys News

Forum: [ca] Esborrany d'article sobre la xarxa

Posted by: Aram López Roca
Date: 2006-03-02 07:51
Summary: [ca] Esborrany d'article sobre la xarxa
Project: La Garriga en Xarxa

This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map

Content:

Una xarxa d’intercanvi: Els encants de La Garriga

Una xarxa d’intercanvi comença amb dues o més persones que volen intercanviar alguna cosa, ja siguin bens, serveis o coneixements.

Els dos únics requisits per formar part d’una xarxa són;
• Estar disposat/da a oferir unes capacitats, coneixements o materials que altre gent pot trobar útils
• Estar disposat/da a rebre altres capacitats, coneixements o materials que altre gent ens pot oferir.

En les xarxes d’intercanvi, es poden establir formes d’intercanvi alternatives als diners, de manera que qui ofereixi alguna cosa obtingui a canvi una altre cosa que consideri de valor equivalent. Es poden, per tant, escollir formes diferents de quantificar el valor d’un bé, coneixement o servei; ja sigui el seu valor en el mercat, la dificultat del treball, l’oferta i la demanda del sistema, etc. Encara que la unitat de mesura més habitual, en aquest tipus d’interacanvis, és el temps.

“Així, per exemple, en Pepe ensenyarà a la Laia com funciona un programa informàtic de comptabilitat (durant 2 hores). En Pepe tindrà ara 2 hores de crèdit, que podrà utilitzar perquè l’Albert li arregli l’aixeta del lavabo”.

L’aportació més interessant de la xarxa d’intercanvi és la mateixa organització en xarxa, que permet que qui rep un bé, servei o coneixement no hagi de retornar-lo forçosament a aquell del qual l’ha rebut, sino que pot pagar el seu deute a qualsevol membre de la xarxa, establint així una xarxa de reciprocitats en la què al final tots hi surten guanyant.

Els membres de la xarxa comparteixen la responsabilitat d’implicar-se en el bon funcionament del sistema. La cooperació, la confiança i la transparència són alguns dels valors que estàn en la base de l’intercanvi.

La xarxa està oberta a qualsevol persona, que hi entra, surt i participa segons el temps de què disposa, els seus interessos i les seves necessitats. Una de les finalitats de les xarxes d’intercanvi és extendre i reforçar els vincles solidaris entre els ciutadans.
[És barato, coneixeràs gent].
Què podem intercanviar?

Bens: Una cosa (mercat del trasto)
Llibres, electrodomèstics, mobles, bicicletes, roba, eines, utillatge, cromos, joguines, pel.lícules, música, etc.Serveis: Fer una cosa (banca del temps)
Neteja, jardineria, anar a buscar els nens a l’escola, acompanyar una persona gran, reparacions mecàniques o electròniques, pintar, decorar, conversar, fer cangurs, instal.lació de l’aigua, restaura mobles, etc.Coneixements: Ensenyar a fer una cosa (XIC)
Classes de reforç, ensenyar un idioma, informàtica, costura, ball, cuina, música, lampisteria, mecànica, perruqueria, massatge, escriptura, vidència, primers auxilis, escacs, etc.
[crida]
Podem trobar moltes experiències d’aquest tipus (xarxes d’intercanvi de coneixements, mercat del troc, bancs del temps) arreu i des de fa temps.
Pensem que pot ser molt interessant i oportú engegar una Xarxa d’Intercanvi a La Garriga. Per això fem una crida a totes aquelles persones interessades en participar en la construcció d’aquesta proposta. La proposta tot just l’estem pensant i ens agradarà molt que qui vulgui s’hi impliqui aportant idees, noves propostes, o simplement participant-hi.

[Info de contacte]

Per a més informació:
Consulteu la web: http://lagarriga.ourproject.org
Apunteu-vos a la llista de correu: http://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lagarriga-xarxa
I procurarem informar a través del GAR i la Biblioteca municipal.
Latest News

[ca] Esborrany d'article sobre la xarxa

Aram López Roca - 2006-03-02 07:51 -

[ca] Alguns enllaços de Xarxes

Aram López Roca - 2006-03-02 07:51 -

[ca] Reunió sobre la Xarxa

Aram López Roca - 2006-02-16 19:04 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread