Summary Home Activity Forums Tracker Lists Tasks Docs Surveys News Files

Forum: [ca] El TERMCAT allibera terminologies en el seu web

Posted by: Jesús Hernán Escobar
Date: 2005-04-14 15:36
Summary: [ca] El TERMCAT allibera terminologies en el seu web
Project: Libre Circulación del Conocimiento

Content:

Aquest mes d’abril el TERMCAT inicia l’alliberament progressiu de repertoris terminològics a través del seu lloc web (www.termcat.net). La proposta s’emmarca en l’objectiu impulsat per la Secretaria de Política Lingüística de facilitar als ciutadans l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i especialment de la terminologia científica i tècnica. El secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo, farà pública aquesta iniciativa en la inauguració de les III Jornades sobre el català a les noves tecnologies que tindran lloc a la Universitat Pompeu Fabra els dies 14, 15 i 16 d’abril.

Aquests recursos lliurement descarregables s’agruparan en una col·lecció anomenada "Terminologia Oberta", que s’anirà ampliant amb la incorporació de terminologies dels diversos camps del coneixement, i que s’actualitzarà periòdicament. Les dades tindran un format estàndard i s’acolliran a una llicència d’ús flexible, amb un nivell baix de restriccions, que garanteixi el seu manteniment com a recurs lliure amb el reconeixement de l’autoria del TERMCAT.

El primer repertori terminològic es farà públic al web del TERMCAT el dia 15 d’abril i conté terminologia d’Internet i de la societat de la informació. El recull aplega denominacions en català, castellà i anglès, la categoria gramatical i les remissions entre les formes catalanes.

Dins aquesta línia d’actuació encaminada a oferir recursos descarregables, el TERMCAT alliberarà pròximament terminologies dels àmbits de recursos humans, turisme, i fires i congressos, entre d’altres.
Latest News

[es] ¿Qué está pasando con las Humanidades?

Jesús Hernán Escobar - 2005-04-24 15:35 -

[ca] El TERMCAT allibera terminologies en el seu web

Jesús Hernán Escobar - 2005-04-14 15:36 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread