Summary Home Activity Forums Lists Docs Surveys News

Project description

صفحه به ارائه‌ی برابرنهادهای واژه‌های تخصصی رشته‌های صدا و آکوستیک می پردازد. در تهیه‌ی این واژه‌نامه سعی شده است تا از معادل‌هایی استفاده شود که در منابع فارسی موجود در حوزه‌ی صدا، آکوستیک و ارتعاشات استفاده شده‌اند. این پروژه،‌ یک پروژه‌ی طولانی مدت است که از چند سال پیش توسط سهند اطهری و وداد فامورزاده شروع شده و در حال پیشرفت است.

Project Information

No tag defined for this project


This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map Registered: 2018-10-14 13:14
Activity Ranking: 0
View project Statistics
View list of RSS feeds available for this project.
Public Tools
Project Members
Latest News
rss
No News Found